„ცოდნა, რომელიც დაგეხმარებათ გაუგოთ ყრუ-უსინათლო პირს“ ვებინარების სერიაა, რომლის მიზანია ყრუ-უსინათლო პირთა შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პროექტის ფარგლებში, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ, სფეროს ექსპერტები ყრუუსინათლობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე საუბრობენ. მათ შორის:

1. გადაადგილება ყრუ-უსინათლო ადამიანთან ერთად

 • როგორ დავეხმაროთ გადაადგილებაში უსაფრთხოდ?

 • როგორ ვიმოძრაოთ ვიწრო გასასვლელებში?

 • როგორ დავჯდეთ მაგიდასთან?

 • როგორ გავაროთ კარში?

 • როგორ შემოვბრუნდეთ უკან დაბრუნებისას?

2. აუდიოაღწერა უსინათლო ადამიანისთვის

 • რააღწეროთ?

 • აუდიოაღწერისმოკლეისტორია

 • აუდიოაღწერისწესები

 • საგნების, ხედების და გზების აღწერის სავარჯიშოები

3. ყრუ-უსინათლო პირებთან კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებები

 • ტაქტილური კომუნიკაციის მეთოდები

 • როგორ ავირჩიოთ კომუნიკაციის მეთოდი

4. ყრუ-უსინათლო პირებთან კომუნიკაცია - ლორმის ანბანი

 • ვინ იყო იერონიმუს ლორმი?

 • რა სიტუაციებშია ლორმი სასარგებლო

 • ვისწავლოთ ლორმი 20 წუთში!

5. ბრაილის შრიფტი

 • ვინ იყო ლუის ბრაილი?

 • ბრაილის ანბანის რამდენი სხვადასხვა ტექნოლოგია შეიძლება გამოვიყენოთ?

 • მოდით, ვისწავლოთ ბრაილი!

6. ტექნოლოგიები და მათზე მისაწვდომობა უსინათლო და მხედველობადაქვეთებული პირებისთვის

 • რა სახის ყოველდღიური მოხმარების საშუალებები შეიძლება დაგვეხმაროს?

 • კომპიუტერი და ტელეფონი მცირემხედველისთვის – შესაძლებელია?

7. ტექნოლოგიები და მათზე მისაწვდომობა ყრუ და სმენადაქვეითებული პირებისთვის

 • რა სახის ყოველდღიური მოხმარების საშუალებები შეიძლება დაგვეხმაროს?

 • ექსპერტი სმენის სახლიდან აგიხსნით როგორ მუშაობს სმენის დამხმარე ტექნიკური მოწყობილობები

8. ყრუ-უსინათლო პირი, როგორც ოჯახის წევრი

 • რას განიცდის ოჯახი? 

 • ოჯახის მნიშვნელობა ბავშვისთვის 

 • როგორ უნდა გაუმკლავდეს მშობელი გამოწვევას?

9. ვებინარი: “ვოლფრამის სინდრომი სამედიცინო ჭრილში”

 • რა არის ვოლფრამის სინდრომი?

 • რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი?

 • როგორია გავრცელება?

 • როდის მიგვაქვს ეჭვი ვოლფრამის სინდრომის არსებობაზე? 

 • როგორია ვოლფრამის სინდრომის მართვა და მეთვალყურეობა?

 • სამომავლო პერსპექტივები