მოდით, გავხდეთ მისაწვდომები

💥 მოდით, გავხდეთ მისაწვდომები 💥

💻ეკრანიდან მკითხველთათვის პროგრამის დიზაინი 👁‍🗨

👉გააკეთეთ ასე!
✅ აღწერეთ სურათები და დაამატეთ ჩანაწერები ვიდეოსათვის
✅გამოიყენეთ ლოგიკური ხაზოვანი განლაგება
✅ HTML5 გამოყენებით, განათავსეთ შინაარსობრივი ინფორმაცია
✅ გამოიყენეთ მხოლოდ კლავიატურა
✅ გამოიყენეთ აღწერილობა, ასევე აღწერეთ სათაურებიც

👉არ გააკეთოთ!
❎ არ აჩვენოთ ინფორმაცია მხოლოდ სურათზე ან ვიდეოზე
❎ არ განათავსოთ გადასაცემი ინფორმაციის შინაარსი მთელ გვერდზე
❎ არ აღნიშნოთ სტრუქტურა მხოლოდ ტექსტის ზომისა და განთავსებით
❎ არ აიძულოთ მაუსის (თაგვის) ან ეკრანის გამოყენება
❎ ნუ გამოიყენებთ ორაზროვან ფრაზებს და სათაურებს

ნაშრომი ლიცენზირებულია შემოქმედებითი გაერთიანების ლიცენზიის “ავტორობის მითითებით – არაკომერციული – პირობების შენარჩუნებით” ფარგლებში (4.0 არაპორტირებული).

წყარო: https://ukhomeoffice.github.io/…/accessibility-posters.pdfHome Office

მასალა ქართულ ენაზე მომზადებულია ფონდ Fundacja HumanDoc-ის მიერ, Polish Aid-ის მხარდაჭერით.

გააზიარე სტატია

humandocge_logo_kolo
Skip to content