მოდით, გავხდეთ მისაწვდომები

💥 მოდით, გავხდეთ მისაწვდომები 💥

💻დიზაინი ყრუ და დაქვეითებული სმენის მქონე პირთათვის🤟🦻

👉გააკეთეთ ასე!
✅ დაწერეთ მარტივი ენით
✅ ფილმებს და ვიდეო მასალას დაუმატეთ სუბტიტრები ან ტრანსკრიპცია
✅ ინფორმავია უნდა იყოს მარტივი, ლოგიკური და თანმიმდევრული
✅ დაყავით შინაარსი ნაწილებად, სექციებად, სურათებად და ვიდეოებად
✅ შეხვედრების დაგეგმვისას მონაწილეებს ჰკითხეთ სასურველი კომუნიკაციის მხარდაჭერის საჭიროების შესახებ

👉არ გააკეთოთ!
❎ არ გამოიყენოთ სტილისტური ფიგურები და იდიომები
❎ არ გამოიყენოთ მხოლოდ აუდიო ან ვიდეოჩანაწერები
❎ არ შექმნათ რთული სქემები და მენიუები
❎ არ აიძულოთ გრძელი შინაარსის მქონე ბლოგის წაკითხვა
❎ ნუ დაუშვებთ, რომ ტელეფონი გახდეს კონტაქტის ერთადერთი საშუალება

ნაშრომი ლიცენზირებულია შემოქმედებითი გაერთიანების ლიცენზიის “ავტორობის მითითებით – არაკომერციული – პირობების შენარჩუნებით” ფარგლებში (4.0 არაპორტირებული).

წყარო: https://ukhomeoffice.github.io/…/accessibility-posters.pdfHome Office

მასალა ქართულ ენაზე მომზადებულია ფონდ Fundacja HumanDoc-ის მიერ, Polish Aid-ის მხარდაჭერით.

გააზიარე სტატია

humandocge_logo_kolo
Skip to content