ყრუ-უსინათლო პირთა ხმა საქართველოში

პროექტი “ყრუ-უსინათლო პირთა ხმა საქართველოში” ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება და დაფინანსებულია ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ბულგარეთის რესპუბლიკის განვითარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში.

მისი მიზანია საქართველოში ყრუ-უსინათლო პირთა უფლებების დაცვა და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა. პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირის მიერ ბულგარეთის ყრუ-უსინათლოთა ეროვნული ასოციაციასთან (NADbBg) მჭიდრო თანამშრომლობით და მათი აქტიური ჩართულობით.

პროექტის ფარგლებში, ყრუ-უსინათლო პირები თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ზუგდიდში და ბათუმში იღებენ თარჯმან-მეგზურის, ჟესტური ენის თარჯიმნისა და იურისტის ონლაინ და პირისპირ მომსახურებებს.

ჩატარებული აქტივობების დიდი ნაწილი გამიზნული იქნება საქართველოს საზოგადოებაში, ადგილობრივ მუნიციპალურ და ეროვნულ დონეზე ყრუ-უსინათლო პირთა საჭიროებების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ და აღნიშნულ სფეროში არსებული საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისკენ.

ახალი პროექტი ახალი შესაძლებლობაა ორგანიზაციისთვის გაძლიერდეს და იყოს უფრო ეფექტიანი და წარმატებული ყრუ-უსინათლო პირთა უფლებების ადვოკატირებისა და მათთვის მომსახურებების შეთავაზების კუთხით. პროექტით გათვალისწინებული აქტივობები ბენეფიციარებისთვის პირდაპირი მომსახურების გაწევის შესაძლებლობასაც იძლევა.