მეგი ბიბილური

მეგი ბიბილური

პროგრამის მენეჯერი

ფონდი ჰუმანდოკი – პროგრამის მენეჯერი, საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირის პრეზიდენტი, დამფუძნებელი ქართული ასოციაციისა მეგობრობის ხიდი “ქართლოსი“

მიხალ ჯევეკი

მიხალ ჯევეკი

სოციო-კულტურული ანიმატორი, სოციოლოგი, ქოუჩი, მასწავლებელი, ჟესტური ენის ლექტორი, ტრენერი, ჟესტური ენის თარჯიმანი, კოორდინატორი, ყრუ-უსინათლო პირების სარეაბილიტაციო ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზატორი

კამილა სკალსკა

კამილა სკალსკა

ფსიქოლოგი, ჟესტური ენის თარჯიმანი, თარჯიმან-მეგზურების ინსტრუქტორი, ტრენერი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების ევროპული კონვენციის განხორციელების მონიტორინგის ექსპერტი

მარტა ბიელავსკა

მარტა ბიელავსკა

სოციალური პედაგოგიკის დოქტორი სპეციალიზაციით – ტიფლო-პედაგოგიკა და ინკლუზიური განათლება, მხედველობის თერაპევტი. ყრუ-უსინათლო პირთა თემში მუშაობის გამოცდილება ამერიკაში, განასა და ირლანდიაში

მაია მეტონიძე

მაია მეტონიძე

საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე პრეზიდენტი, ყრუ-უსინათლო პირთა თბილისის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ნანა შარაშიძე

ნანა შარაშიძე

იურისტი, ექსპერტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ საკითხებში, დამფუძნებელი ორგანიზაციისა „ქალი, ბავშვი და საზოგადოება“, თარჯიმან-მეგზური

ელენე პაიჭაძე

ელენე პაიჭაძე

ვოლფრამის სინდრომის მქონე გოგონების მშობელი, მიწვეული წევრი ორგანიზაციაში „ვოლფრამის სინდრომი – საქართველო“, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ნინო ჩხაიძე

ნინო ჩხაიძე

ყრუ-უსინათლო პირთა ბათუმის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის“, სოციალური საწარმოს მენეჯერი

ნონა კვარაცხელია

ნონა კვარაცხელია

ჟესტური ენის თარჯიმანი, ყრუ-უსინათლო პირთა თბილისის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ქეთევან მჭედლიშვილი

ქეთევან მჭედლიშვილი

დამფუძნებელი ორგანიზაციისა „ინკლუზია და სოციალური თანასწორობა“, დაწყებითი კლასის მასწავლებელი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

მაია რაზმაძე

მაია რაზმაძე

ჟესტური ენის თარჯიმანი, ყრუ-უსინათლო პირთა თბილისის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ლეილა ხაჭაპურიძე

ლეილა ხაჭაპურიძე

დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ორგანიზაციისა „ვოლფრამის სინდრომი – საქართველო“, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს მოწვეული წევრი, შემოსავლების სამსახურის გადასახადების მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცერი

მარიამ გოდუაძე

მარიამ გოდუაძე

ლინგვისტი, მკვლევარი, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, მენტალური ჯანმრთელობის და აკად. განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

მზია მელაძე

მზია მელაძე

ჟესტური ენის თარჯიმანი, ყრუ-უსინათლო პირთა ბათუმის კლუბის კოორდინატორი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ინგა ლომთათიძე

ინგა ლომთათიძე

განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი, კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი, ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

დალი ფირცხალავა

დალი ფირცხალავა

სპეციალური განათლების პედაგოგი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ნინო ხუციშვილი

ნინო ხუციშვილი

დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა

„მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრი“, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

სოფიკო ნიჟარაძე

სოფიკო ნიჟარაძე

ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, პიარის სპეციალისტი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ირუზა კაკავა

ირუზა კაკავა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

ნანა გელაშვილი

Ნანა გელაშვილი

ფონდ აურესის თანადამფუძნებელი, სმენა-მეტყველების თერაპევტი, თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი

თეონა გვალია

თეონა გვალია

სოციალური მუშაობის მაგისტრი. Სმენა-მეტყველების თერაპევტი. Ინკლუზიური განათლების ტრენერი. თარჯიმან-მეგზური/ინსტრუქტორი