ჩვენი მისია

ჩვენი მისიაა ყრუ-უსინათლო პირებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის გაუმჯობესება ცნობიერების ამაღლების, გაძლიერების, ადვოკატირებისა  და მათთვის ძლიერი მხარდამჭერი სისტემის შექმნის ხელშეწყობის გზით.