2021 წლის 11, 12 დეკემბერს, ონლაინ, Zoom-ის პლატფორმაზე გაიმართება საერთაშორისო კონგრესი: „ყრუ-უსინათლო პირთა ხმა საქართველოში“.
წლევანდელი კონგრესის მთავარი თემაა ყრუ-უსინათლო პირთა განათლება და რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც სფეროში მომუშავე ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები, ექსპერტები, მშობლები გააზიარებენ ამ კუთხით არსებულ საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას.
კონგრესი პროექტის „ყრუ-უსინათლო პირთა ხმა საქართველოში“ დასკვნით ღონისძიებას წარმოადგენს. პროექტი დაფინანსებულია ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ბულგარეთის რესპუბლიკის განვითარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში და ხორციელდება ბულგარეთის რესპუბლიკის საელჩოს მხარდაჭერით თბილისში ჰუმანდოკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ოფისისა/HumanDoc South Caucasus Regional Office in Tbilisi და საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირის მიერ.

ორგანიზაცია “საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კარშირი” დაფუძნებულია პროექტის “ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდაჭერის სისტემის შექმნა საქართველოში.” პროექტს ახორციელებს პოლონური ფონდი ჰუმანდოკი (HumanDoc Foundation) პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით პოლონეთის თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში. ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდაჭერა საქართველოში 2018 წელს დავიწყეთ. Სწორედ აღნიშნული პერიოდიდან ვუზიარებთ ქართველ ხალხს პოლონეთის ოცდაათწლიან გამოცდილებას სმენისა და მხედველობის დარღვევების მქონე პირების მხარდაჭერისა და დახმარების მიზნით. Ჩვენი საქმიანობა შეიძლება დაიყოს რამდენიმე მიმართულებად:

Development of support for deaf-blind people in the South Caucasus through cooperation with V4 group

The project forms a coalition of organizations working with and for deaf-blind persons from V4 and South Caucasus countries. It contributes to the development and professionalization of the Georgian organizations, with emphasis on Deaf-Blind (DB) children’s parents. It also provides information for Armenia and Azerbaijan in the process of developing its own models based on the experience of Georgia and organizations from the V4 countries.

An open 4-day meeting – Deaf-Blind persons Regional Support Seminar – aims to exchange experiences, expand knowledge and skills regarding the needs of DB persons and their support systems. Study visit of representatives of Armenia and Azerbaijan to Georgia will give practical information how to start systematic changes in post-soviet countries. 

The next inspiration for further activities in the South Caucasus countries will be jointly elaborated recommendations “How to Build a Support System for DB persons:  good practices of the V4 and Georgia”.

The project also pays significant attention to parents of deaf-blind children who are the most determined people to find solutions to ensure bright, independent future for their kids.

Online Parents’ Academy will provide parents with professional knowledge about the special needs of their children and best ways to respond to these needs based on working in practice solutions in V4 and South Caucasus countries.

Georgian Union Of Deafblind

Public Defender (Ombudsman) of Georgia

Hungarian Deafblind Association

HumanDoc Foundation

Support for the Dea Public Association

WHITE CAN NGO

Osveta Association

logo საქართველოს ყრუ-უსინათლოთა კავშირი